ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Планове, програми, правила през учебната 2021/2022 година

План- програма за противодействие на тормоза и насилието- 2021- 2022г.

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика за уч. 2021- 2022г.

Прикачени документи

Отчет-на-Стратегията
Стратегия-за-развитие-на-обу-Христо-Ботев
Програма-за-Кариерно-ориентиране 2021-22
Правила-за-отпускане-на-стипендии 2021-22
Програмна-система-за-подготвителна-група 2021-22
Правилник-за-ВТР 2021-22
Годишен-план 2021-22
План-за-дейността-на-ученическия-съвет 2021-22
Правилник-за-приемане-и-обучение-на-ученици-в-сфо 2021-22
Правила-за-приемане-предаване-ползване-и-съхранение-на-безплатните-учебници-2021-2022
Програма-за-сътрудничество-и-взаимодействие-с-родители-и-факторите-от-социалната-среда-в-обу-Христо-Ботев 2021-22
Училищна-програма-за-повишаване-на-грамотността-2021-22
Програма-за-превенция-на-ранното-напускане-на-училище-за-учебната-2021-2022г
Мерки-за-повишаване-на-качеството-на-образованието-за-уч.-2021-2022
Организация на възпитателния процес в ПДГ - 2021-22
План усложнени зимни условияразование- 2021- 2022
Програма за гражданско, здравословно, екологично и интеркултурно образование
Правилник за пропускателния режим- 2021- 2022
Правила за използване на електронен дневник
План за сигурност и действие при терористичен акт