ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

Планове, програми, правила през учебната 2021/2022 година

План- програма за противодействие на тормоза и насилието- 2021- 2022г.

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика за уч. 2021- 2022г.