ОбУ "Христо Ботев"

Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

Основно меню

Първите запазени следи за съществуването на училище в селото откриваме в „Историко-географско и статистическо описание на Татар пазарджишката кааза“ на видния просветител Стефан Захариев. Според него през 60-те години на 19-ти век училището се посещава от 15 ученици.

От спомените на Иван Пенев Велчев, роден през 1870 г. училището е било построено в 1881 г. и открито през 1883 г. Пръв учител в него е бил даскал Коста, родом от село Годлево, Разложко. След него в училището учителства даскал Юрдан от Пазарджик. Според спомени на Младен Лазаров Мичов, завършил IV клас през 1893 г., старото училище е построено през 1881 г., сградата се е намирала в черковния двор. Основен ремонт на тази сграда се прави през 1925 година. До 1948 година в Семчиново има само начално училище. Първият прогимназиален V клас се открива през 1950-1951 година. Липсват помещения, учениците са повече на брой и обучението се води на две смени. Това продължава до 1957 г., когато е построена новата сграда на училището. За директор е назначен Димитър Мичев. В началото на 1966 г. започва строежът на работилница по труд и техника и от 1 до 10 октомври същата година тя е завършена. През тези години директор е г-н Мичев, който се пенсионира през 1969 г. За директор е назначен Илия Илиев. Той продължава делото на Мичев и през следващите години училището се разширява. През 1970-1971 г. за заместник-директор е назначен Ангел Клисурски.

През май 1997 г. започва строителството на пристройката на училищната сграда – кухня, столова и 6 класни стаи, а през 1978 г. е направен втория етаж, така че обучението започва на една смяна. На 26 ноември 1979 г., учителския колектив, който взима активно участие в построяването на новата пристройка се нанася в новата учителска стая. Голямата придобивка за училището в с. Семчиново е построяването на училищния стол, който започва да функционира през 1981 г. През следващата учебна година нараства броят на учениците и през 1984 – 1985 г. вече се обучават в 6 начални и 10 прогимназиални паралелки. Но училището през тези години има и още една много хубава придобивка. През 1985 г. се ражда идеята за построяването на физкултурния салон, а през 1988 г. е налята и първата му плоча. Физкултурният салон и сега е един от най-хубавите в община Септември.

През учебната 1992/93 г. за директор е назначена Петрунка Бакърджиева. От 2002 г. наш спонсор е Марай Тепавичароф от гр. Мюнхен, Германия и Катерина Драгнева, Те помагат много, за да се обновява училището. От 2000 до 2014 г. директор е г-жа Запринка Пенчева.

От месец ноември 2014 година за директор е назначена г-жа Гергана Недялкова.

Актуални новини и събития