ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Екип

 • Гергана Недялкова – Директор, учител по  Български език и литература в V клас

  Соня Пенова – учител на подготвителна група 

  Петрунка Спасова – класен ръководител на І клас

  Зоя Чапкънова – класен ръководител на ІI клас

  Дима Юриева - класен ръководител на ІII клас

  Стоилка Рузманова – класен ръководител на IV клас

  Пенка Лазарова – класен ръководител на VI клас, преподава Информационни технологии  и Физика и астрономия

  Красимира Еленкова – класен ръководител на VII клас, преподава История и цивилизация; География и икономика

  Лидия Георгиева – класен ръководител на VIII клас, преподава Химия и опазване на околната среда; Биология и здравно образование; Човекът и природата; Изобразително изкустжо

  Спаска Попова – класен ръководител на V клас, преподава Български език и литература

  Райна Лазарова –класен ръководител на X клас, учител по Математика

  Таня Божкова – класен ръководител на IX клас и учител по Английски език

  Стелиян Дончев – учител по Физическо възпитание и спорт

  Лазаринка Еленкова – възпитател на ІI ЦДО

  Петя Иванова – възпитател на ІIII ЦДО

  Генка Ичева – възпитател на ІV ЦДО

  Моника Митрина – възпитател на І ЦДО

  Стоянка Казакова – възпитател на VI ЦДО, преподава Музика

  Лилия Кацарова – възпитател на VII ЦДО

  Оля Босанова  – възпитател на V ЦДО

  инж. Ивелина Андонова - учител по професионална подготовка

  инж. Кадир Османоглу - учител по професионална подготовка