ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

Екип

 • Гергана Недялкова – директор, учител по Български език и литература в V клас
 • Соня Пенова – учител на подготвителна група
 • Стоянка Бакалска – класен ръководител на І клас
 • Стоилка Рузманова – класен ръководител на ІI клас
 • Петрунка Спасова – класен ръководител на ІII клас
 • Зоя Чапкънова – класен ръководител на IV клас
 • Пенка Лазарова – класен ръководител на IX клас, преподава информационни технологии и физика и астрономия
 • Красимира Еленкова – класен ръководител на V клас, преподава история и цивилизация; география и икономика и музика
 • Лидия Георгиева – класен ръководител на VI клас, преподава химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование и човекът и природата
 • Спаска Попова – класен ръководител на IX клас, преподава български език и литература
 • Райна Лазарова –класен ръководител на VIII клас, учител по математика
 • Екатерина Александрова – учител по английски език
 • Стелиян Дончев – класен ръководител на VII клас и учител по физическо възпитание и спорт
 • Петя Иванова – възпитател на І ЦДО
 • Генка Ичева – възпитател на ІI ЦДО
 • Моника Митрина – възпитател на ІII ЦДО
 • Лазаринка Еленкова – възпитател на ІV ЦДО
 • Лилия Кацарова – възпитател на V ЦДО
 • Оля Босанова– възпитател на VI ЦДО
 • Вера Кьосова – възпитател на VII ЦДО
 • Ивелина Андонова – учител по професионална подготовка
 • Кадир Османоглу – учител по професионална подготовка