ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

През учебната 2016/2017 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Семчиново са сформирани 10 групи по проект „Твоят час“ – 5 групи за обучителни затруднения и 5 групи за занимания по интереси.

  1. Български език и литература – 1 клас – обучителни затруднения
  2. Музика – 3 клас – занимания по интереси
  3. Български език и литература – 2 клас – обучителни затруднения
  4. Български език и литература – 4 клас – обучителни затруднения
  5. Компютрите – 6 клас –  занимания по интереси
  6. Да обикнем географията – 7 клас – занимания по интереси
  7. Земята – наш дом – 8 клас – занимания по интереси
  8. Музика – 5 и 6 клас клас – занимания по интереси
  9. Български език и литература – 5 клас – обучителни затруднения
  10. Математика- 7 клас – обучителни затруднения