ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

Училищен план-прием в първи клас за учебната 2021/2022 година