ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември

На добър час випуск 2022!