ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

Бинарен урок по Математика и География и икономика в VI клас

Днес, 24 ноември 2023 година, в Обединено училище „Христо Ботев“ с. Семчиново се проведе интердисциплинарен урок за VI клас по Математика и География и икономика. Темата на урока бе „Декартова координатна система. Страните на Южна Америка“. Целта на урока беше учениците да упражнят знанията си по двете учебни дисциплини и да намерят връзката между тях. Учениците бяха разделени на два отбора - отбор на математиците „Декарт“ и отбор на географите „Колумб“. Те се състезаваха, като решаваха задачи по математика и география – намираха координати на дадени точки, построяваха точки в координатна система, определяха географски координати на столици на страни в Южна Америка. Използвайки дигитално разработено упражнение, свързваха националните флагове на страните с техните имена. Решиха и компютърна кръстословица с въпроси, свързани с темата на урока. В урока се използва и „Дигитална раница“ чрез  3D анимация от Mozaik education. Учениците се справиха отлично и показаха, че  използването на технологиите са удачно средство при уроци за обобщение. Учителите по математика – г-жа И. Андонова и г-жа Р. Лазарова, и учителите по география и икономика г-жа К. Еленкова и г-жа О. Босанова бяха удовлетворени от представянето на шестокласници и им поднесоха грамоти. Директорът г-жа Г. Недялкова поздрави учениците за показаните знания.