ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в с. Семчиново, общ. Септември
Основно меню

2 април - световния ден на Аутизма

Днес, 29.03.2024 г.в Обединено училище ,,Христо Ботев“ с. Семчиново, община Септември се проведе интердисциплинарен урок по Български език и литература и Гражданско образование. Госпожа Стоилка Богданова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пазарджик запозна учениците от VII клас с проблемите и симптомите на децата от аутистичния спектър, а госпожа Спаска Попова свърза темата със съпричастността и човеколюбието на Йовковите герои и разказа ,,По жицата“. Инициативата е във връзка с отбелязване на световния ден на Аутизма - 2 април.